Катюжанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лелеченя"

Парціальну програму “Скарбниця моралі”

упорядковано відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Програма поглиблено висвітлює змістові компоненти, що розкривають питання морального виховання дітей, які представлені в усіх освітніх лініях інваріантної складової: формування етичних уявлень, розвиток моральної свідомості і саморегуляції, гуманних почуттів і емоцій, навичок моральних взаємин з довколишніми і моральної поведінки, моральних якостей тощо.

Катюжанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лелеченя"