Катюжанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лелеченя"

Впровадження в навчально-освітній процес парціальну програму “Скарбниця моралі”,

упорядковано відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Програма поглиблено висвітлює змістові компоненти, що розкривають питання морального виховання дітей, які представлені в усіх освітніх лініях інваріантної складової: формування етичних уявлень, розвиток моральної свідомості і саморегуляції, гуманних почуттів і емоцій, навичок моральних взаємин з довколишніми і моральної поведінки, моральних якостей тощо.

За положеннями листа МОН України від 15.05.2015 р. № 1/9-249 до використання рекомендована парціальна Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Лист ІІТЗО від 25.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1359 «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»). Її девізом є такі слова: «Від моралізування – до переконання, від муштрування – до пояснення, від дисциплінування – до самоусвідомлення». Моральне виховання у ній представлено як процес засвоєння (інтеріоризації-екстеріорізації) доступних дитині базових етичних понять, на основі яких засвоюються моральні еталони, зразки, норми і правила. Це відбувається через дію загального психологічного механізму інтерналізації базових моральних (етичних) понять і особистих (часткових) механізмів наслідування – імітації; ідентифікації; внутрішньої (самооцінка) і зовнішньої оцінки (оцінка оточуючих). Мета програми конкретизується в її змісті, що представлено відповідними тематичними блоками: «Про мораль знати – негараздів уникати», «Дорослих поважати і чемним зростати», «З дітьми дружно жити і їх розуміти», «Довіру проявляти і співпереживати», «Гарних манер набувати і ввічливим ставати», «Добрі справи творити і завжди їм радіти», «У злагоді бути – про образи забути», «Себе оцінити і кращим зробити». Програмові завдання у тематичних модулях для кожної вікової групи подано з поступовим поглибленням і ускладненням змісту відповідно до дитячих можливостей, що сприяють їхньому моральному вихованню. Зміст кожного з тематичних модулів може вивчатися автономно або синтезовано з іншими, що відповідатиме системному поданню матеріалу. Більш успішно моральне виховання дошкільника відбуватиметься за створення відповідних повноцінних психолого-педагогічних умов та активності дитини в освоєнні морального досвіду

Катюжанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лелеченя"